15-daagse MEP OPLEIDING PRACTITIONER

Niveau:

Duur:

Studiebelasting:

Studiekosten:

Startdata:

HBO / Bachelor

6 maanden

4 – 6 uur per week

€ 3.090

Zie agenda

iets voor jou?

Mind Eye Power is een innovatieve, effectieve en integratieve methode om diepgaande en blijvende verandering te brengen in stress, angsten en onverwerkte emoties, saboterende overtuigingen, hardnekkige gedragspatronen, (gevolgen van) trauma.

MEP is toepasbaar in zeer verscheidenen levenssituaties waarbij de cliënt lading, last en noodzaak ervaart om te veranderen en zichzelf van dit leventhema te bevrijden. Dit doen we met de juiste mindset, oogbewegingen en adem. De cliënt los niet alleen een probleem op maar krijgt ook nieuwe inzichten, meer balans en een nieuw perspectief. De methode is gebaseerd op moderne wetenschap en eeuwenoude kennis over de informatieverwerking van ogen en brein in relatie tot lichaam, emoties en cognities.

Heb jij de 3-daagse MEP opleiding Basics gevolgd en wil je je meer verdiepen in deze krachtige methodiek? Dan is de MEP Opleiding Advanced een uitstekend passende vervolgopleiding voor jou.

Programma

Dag 1 – Balance & Integration
Tijdens deze dag staan de MEP Balance en Integration oefeningen centraal. Je leert de vertrouwde en nieuwe balans & integratieoefeningen goed toe te passen in jouw praktijk. Het is een mooie maar intensieve opleidingsdag. De volgende onderwerpen komen verder aan de orde:
 • Oogontspanning ervaren & toepassen
 • Mind Eye Power Gym ervaren & toepassen
 • De lemniscaat & zijn krachtige werking – nieuwe mogelijkheden in toepassing
 • Hoofd-Hart-Buikcoherentie en integratie in verschillende varianten
 
Dag 2 – MEP bij Stress & Burn-out
MEP kan op een praktische en toegankelijke manier ingezet worden in de behandeling bij stress en burn-out klachten.We starten met de MEP hoofd-hart-buik coherentie oefening voor stres vermindering. Vervolgens behandelen we de theorie over:
 • De gevolgen van stress en burn-out voor gehele brein-body systeem
 • Verschillende benaderingen m.b.t. stress en burn-out.
 • Een geheel MEP traject voor  stressverminderen en herstel van burn-out en de toepassingen hiervan.
 
Dag 3 – MEP voor Mentale & Fysieke vitaliteit
We verdiepen ons verder in de diepgaande en helende werking van MEP en gaan we tot het bot, letterlijk en figuurlijk. Je leert MEP in te zetten ter bevordering van de mentale en fysieke mentaliteit en je maakt kennis met het MEP Protocol ‘MEP tot in de organen’. Hier zie je hoe de neurofysiologische, pyschologische en energetische werking van MEP samenkomt. We verdiepen ons verder in de kennis over gehele brein-body systeem en laten ons inspireren door oude oosterse wijsheidstradities en moderne wetenschap en werk van o.a. Cadace Perth, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Steven Porges en Pierre Capel.
  
Dag 4 – MEP van Angst naar Vertrouwen
Hoe kunnen we met MEP de weg vrijmaken van angst naar vertrouwen? Wat weten we over specifieke fobie, sociale angst, gegenaraliseerde angst, paniek en obsessief-compulsieve klachten en hoe zetten we MEP hierbij in? Dat ga je tijdens deze lesdag leren.
 •  Je leert MEP toe te passen bij verschillende angstklachten
 • Je leert toepassingen van MEP Balance en MEP integration gericht, vanuit een nieuw perspectief toe te passen wat leidt tot een toename van vertrouwen in denken, voelen en doen
 
Dag 5 – Oogopstellingen

Een oogopstelling in de individuele setting werkt net als een familieopstelling. Een extra interventie om in te zetten binnen de effectieve en krachtige MEP methodiek wanneer de cliënt meer zicht wil krijgen op een innerlijk conflict en levensthema`s als onderdeel van een MEP traject. Ook kan het worden gebruikt als de oogbewegingen te belastend zijn. Je ervaart de werking van een oogopstelling en hoe je deze kan toepassen.

 
Dag 6 – MEP bij schade in de hechting

Tijdens deze lesdag maak je kennis met nieuwe wetenschap over brein, lichaam, emoties en regulatie van het zenuwstelsel bij hechtingsproblematiek. Je krijkt zicht in de gevolgen van vroegkinderlijk- en hechtingstrauma en leert hoe dit zich uitdrukt in de taal van lichaam en ogen. Je leert het MEP reset protocol of het MEP kinderprotocol (naar keuze) verder toe te passen bij deze thema`s.

 

Dag 7 – MEP bij trauma en herstel

We bekijken trauma vanuit een psychologische en neurfysiologische benadering. Ook bespreken we de nieuwe kennis over een lichaamsgerichte benadering van enkelvoudig tot complex trauma en prenataal- , vroegkinderlijk- en meergenerationeel trauma en laten ons inspireren door het werk van o.a. Bessel van der Kolk, Peter Levine en Steven Porges. Er is aandacht voor de attitude van de MEP Practitioner in het werken met trauma. Tenslotte leren we de toepassing van MEP Balance, Reset en Integration bij trauma en herstel.

 
Dag 8 – Supervisie en casuïstiek

Tijdens deze dag wordt casuïstiek besproken, is er ruimte voor vragen, zijn er extra oefeningen. Eveneens kijken we naar het toepassen van MEP bij verschillende doelgroepen en bereiden we de examenopdracht voor.

 
Dag 9 – Toetsing, MEP in de praktijk & netwerk – afsluiting

De laatste dag staat in het teken van het theorie examen. We bereiden ons voor op de praktijk examenopdracht en maken we kennis met de mogelijkheden van het professionele MEP Netwerk waar jij ook onderdeel van uitmaakt.

Praktische informatie

De opleiding is bedoeld voor (lichaamsgericht werkende) therapeuten, vaktherapeuten, coaches en hulpverleners die deze methode zelf in de praktijk willen brengen. Als vooropleiding is een therapeutische opleiding en/of een erkende coach opleiding of HBO- conform niveau vereist.

Mind Eye Power is breed toepasbaar. Wil je MEP inzetten bij complexe trauma`s dan kan dit, mits voldoende vooropleiding, de nodige expertise en ervaring in traumabehandeling aanwezig is. Supervisie is mogelijk.

Deze opleiding bestaat uit 9 lesdagen, 2 intervisiebijeenkomst en 2 MEP LAB (terugkom)dagen. Tijdens deze dagen wisselen praktijk en theorie zich af zodat de deelnemers voldoende achtergrond, kennis en ervaring opdoen om de MEP Methodiek succesvol in te zetten als MEP Practitioner.

De 12-daagse MEP Opleiding Advanced bestaat uit:

* 9 lesdagen (8 uur per dag)

* 2 intervisiebijeenkomsten (4 uur per bijeenkomst)

* 2 MEP LAB (terugkom) dagen (8 uur per dag)

Naast de bovenstaande dagen dient een deelnemer voldoende tijd te reserveren voor zelfstudie:

* Lesboek, artikelen, ander lesmateriaal bestuderen

* Online leeromgeving bestuderen:

* Voorbereiding theorie examen

* MEP sessie en casus uitwerken ten behoeve van prakijk examentoetsing

De kosten voor de 3-daagse Basics én 12-daagse MEP Opleiding Advanced in een zijn als volgt:

 • Opleidingskosten: € 3.090

Bij directe inschrijving voor de 15-daagse krijg je €100,- korting op de 12-daagse opleiding, die normaal €2495,- is. 

Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief lesmateriaal, e-learnings, studiepunten, bewijs van deelname en lunch en arrangementskosten en is exclusief BTW (21%).

 

Na het doorlopen van deze 12-daagse MEP opleiding Advanced en het succesvol afronden van de examentoetsing ben je gecertificeerd MEP Practitioner. Hierdoor heb je de mogeljkheid toegevoegd te worden aan het Practitioner netwerk (via deze website) en heb je toegang tot alle toekomstige MEP LAB bijeenkomsten.

Studiepunten:

 • SKB (12,8 EC`s)
 • Register Vaktherapie (113 punten)

Na afronding van deze opleiding ben je gecertificeerd MEP Practitioner en heb je de mogelijkheid om via een websitevermelding directe aanvragen van cliënten te ontvangen. Je hebt toegang tot de MEP LAB`s en je speelt een centrale rol bij de doorontwikkeling van de MEP Methodiek binnen het netwerk van professionals.

 

Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail dan naar aanmelding@mindeyepower.nl