Accreditaties

CRKBO-registratie

De kwaliteit van de opleidingsactiviteiten van Mind Eye Power Opleidingen wordt gewaarborgd door opname in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Opleidingsactiviteiten van Mind Eye Power Opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen die aan deze registratie zijn verbonden. In het kader van deze CRKBO-registratie zijn enkele kwaliteitsprocedures van kracht.

Mind Eye Power Opleidingen zijn erkend  als beroepsscholing door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB ®). De SKB is een certificerende organisatie op het gebied van opleidingen en bij- en nascholingstrajecten op minimaal HBO-niveau.

De 3 daagse MEP opleiding is geacrrediteerd en gecertificeerd 3,6 EC’s, de 12 daagse MEP opleiding is geacrrediteerd en gecertificeerd voor 9,2 EC`s en de 15 daagse MEP opleiding is geaccrediteerd voor 12,8 EC`s. Therapeuten en coaches die de opleiding volgen kunnen de studie-uren meetellen voor hun beroepsvereniging in het kader van bij- en nascholing.

De 3 daagse basisopleiding Mind Eye Power is  geaccrediteerd door Stichting Vaktherapeutische Beroepen met 38 punten voor het Register Vaktherapeutische beroepen     

Deze accreditatie houdt in dat de 3 daagse Mind Eye Power basisopleiding is erkend  als bij- en nascholing door grote beroepsverenigingen zoals de BATC  en de VBAG. (CAT, FAGT, LVNG, NVST, VIV en VVET). De opleiding is te vinden onder scholingsnummer K9260  op de website van het KTNO. Studiebelasting: 46 punten, 2 EC.

Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) – Het NBVH is een non-profit beroepsvereniging voor Hypnotherapie. De organisatie waarborgt het niveau van de hoogopgeleide therapeuten die aan strenge eisen dienen te voldoen. NBVH heeft 18 PE punten toegekend aan de 3 daagse Mind Eye Power basisopleiding.

MEP in de Media

Lees hier het verschenen artikel in het vakblad ‘Hypnotherapie’ over Mind Eye Power waarin Jacqueline onder andere de raakvlakken met MEP en Hypnotherapie uiteenzet.